Project: Gsellmann Mischfuttererzeugung GmbH

In the spotlight

Unieke Bio-mengvoerfabriek voor Gsellmann Mischfuttererzeugung GmbH, Gnas, Oostenrijk

In augustus 2021 zijn we gestart met de bouw van een nieuwe Bio-mengvoerfabriek voor Gsellmann Mischfuttererzeugung GmbH in Gnas, Oostenrijk. Waar andere mengvoederproducenten er nog wel eens voor kiezen om kleinere bestaande installaties opnieuw in te richten als Bio-mengvoederfabriek, gaat het bij deze bouw om een compleet nieuwe installatie. Dat maakt deze fabriek uniek in Europa.

Gsellmann is een zelfstandig familiebedrijf met een lange geschiedenis. Opgericht in 1890, met de bouw van een molen, en sinds 1961 in bedrijf als mengvoederfabriek. De overeenkomst tussen Gsellmann en Ottevanger als familiebedrijven met een lange traditie, vormt mede de basis van de relatie tussen de 2 organisaties die in de loop der jaren is gegroeid. Aan het begin van de jaren 2000 zijn de contacten ontstaan. In eerste instantie met de levering van Ottevanger machines aan Gsellmann voor de productie van het standaard mengvoeder, hoofdzakelijk pluimveevoeders en rundveevoeders. Na de investering in een meel hygiëniserings – verhittingslijn met een capaciteit van 15 t/h voor speciaal pluimveevoeders in 2018, is er eind december 2020 overeenstemming bereikt voor de bouw van een gespecialiseerde Bio-voederfabriek met een capaciteit van 30 t/h.

Wanneer de nieuwe fabriek in gebruik zal worden genomen, gaat er hoofdzakelijk voer voor legkippen geproduceerd worden, ca. 70% van de productie. Daarnaast zal voor ongeveer 20% rundveevoeder gemaakt worden die ten goede komt aan de productie van Bio-melk, dat gebruikt gaat worden voor Bio-zuivelproducten. De Bio-industrie neemt een groot aandeel in bij de voedselconsumptie in Oostenrijk. De relatief kleinere en gespecialiseerde boerenbedrijven in het gedeelte van het land waar Gsellmann is gevestigd, zijn hiervoor bijzonder geschikt. De productie van Gsellmann is daardoor hoofdzakelijk regionaal gericht.

De productie van Bio-mengvoeder

Bij de productie van Bio-mengvoeder is het van het grootste belang dat grondstoffen niet vermengd worden met reguliere grondstoffen. Het voorkomen van versleping, contaminatie, heeft ook de hoogst mogelijke aandacht. Gsellmann verwerkt Bio-granen voor het voer die in Oostenrijk en gedeeltelijk in Hongarije worden verbouwd en geoogst. Bij de teelt van Bio-granen als tarwe, haver en gerst mogen geen pesticiden worden ingezet. Het gevolg is dat de opbrengst per hectare hierdoor lager is dan bij de reguliere verbouw van deze gewassen. Bovendien komen verontreinigingen als mycotoxines vaker voor. De voorreiniging bij de graan inname dient zeer grondig te gebeuren en daarnaast is meelverhitting- hygiënisering –  noodzakelijk  in het productieproces. Dit geldt met name bij pluimveevoeders, om salmonella tegen te gaan en om de inzet van zuren te minimaliseren. De praktijk heeft uitgewezen dat het verhitten van meelvoer een erg effectieve manier is om het afdoden van bacteriën te garanderen en daarmee salmonella uit te sluiten.

De ervaring en kennis die Ottevanger Milling Engineers heeft op het gebied van verhitting/hygiënisering, speelde een belangrijke rol bij het ontwerp en beantwoordde aan de vraag van de klant.

Gezamenlijk Triott Group project

Als hoofdaannemer is Ottevanger Milling Engineers verantwoordelijk voor de realisatie van de fabriek waarbij met meerdere partijen wordt samengewerkt, waaronder een aantal zusterbedrijven die onderdeel uitmaken van de Triott Group. Zowel TSC (silo’s), PTN (o.a. hygiënisering installatie), IVS (stoom en vloeistofdosering) als Almex (expander) zijn betrokken en dragen vanuit hun expertise bij aan de totstandkoming van de installatie.

In december 2020 werd de overeenkomst bekrachtigd nadat er over en weer eerst bezoeken hadden plaatsgevonden. Tegen de achtergrond van COVID komt de bouw niet onder de makkelijkste omstandigheden tot stand. De hoge grondstofprijzen met name op het gebied van staal, de marktontwikkelingen en de winterse omstandigheden zorgen eveneens voor uitdagingen. Tot op heden is de planning echter gehandhaafd gebleven, de vooruitzichten zijn dat begin juli 2022 de fabriek zover is dat de inname van Bio-granen mogelijk is. De volledig in gebruik name staat gepland voor oktober – november 2022.

Gsellmann - Ottevanger Milling Engineers