Rothkötter realiseert moderne mengvoederfabriek

Het Duitse Rothkötter leverde onlangs een volledig nieuwe mengvoederfabriek op, waarmee de productiecapaciteit voor vleeskuikenvoeders werd uitgebreid. Mede door verschillende innovatieve oplossingen in het productieproces, is de nieuwe fabriek klaar voor de toekomst.

 

 

Met de oplevering van de nieuwe mengvoederfabriek in het Duitse Boizenburg vergroot Rothkötter de productiecapaciteit voor vleeskuikenvoer met 250.000 ton per jaar. Naast de wens om de productie uit te breiden, is ook spreiding één van de beweegredenen voor de bouw van deze fabriek. Vanuit de nieuwe locatie kan het gebied ten oosten van Bremen efficiënt worden beleverd. De vleeskuikenvoeders zijn voor de eigen pluimvee integratie. Dit in tegenstelling tot de varkens- en biggenvoeders uit de fabriek in Meppen/Versen die voor de vrije markt worden geproduceerd.

“In het ontwerp van de nieuwe fabriek is rekening gehouden met de mogelijkheid om de productiecapaciteit in de toekomst uit te breiden naar 500.000 ton per jaar”, zegt bedrijfsleider Steffen Schwarz. “Er is reeds ruimte voor verdubbeling van de capaciteit. Bij de inname, de bunkergroottes en de transportinstallaties is hiermee rekening gehouden. We zijn voorbereid op grotere charges en er is plek voor één of twee extra autobeladingsstraten.”

Innovatieve oplossingen
“Bij het ontwerp is goed nagedacht over innovatieve oplossingen”, vertelt Schwarz. “Granen kunnen met een speciale zeef met onder- en bovenwind worden gereinigd en is er een separate maal- en doseerlijn voor speciaal oliehoudende zaden.” Verder zijn er gescheiden doseer- en menglijnen voor mengsels mét en zonder coccidiostatica-toevoegingen om versleping te voorkomen, kunnen olie en andere vloeistoffen op meerdere posities in het proces worden toegevoegd en zijn er installaties voor geurreductie opgenomen. De fabriek is goed toegankelijk en door de ruime opzet gemakkelijk schoon te houden en te onderhouden.

Ontvangst en dosering
De grondstoffen zoals mais, tarwe, soja en tarwegries die via de stortput binnenkomen, worden eerst bemonsterd en daarna opgeslagen in één van de 29 grondstoffensilo’s met een totale  opslagcapaciteit van 6000 kubieke meter. De stortputhal is volledig berijdbaar, geschikt voor zij- en achterlossers en voorzien van zogenaamde flexflaps die zorgen voor een kleinere hoeveelheid aspiratielucht zodat er tijdens het lossen zo weinig mogelijk stof vrijkomt.
Er is een transportsysteem geïnstalleerd voor het isoleren en afvoeren van grondstoffen die worden afgekeurd. Ook zijn er silo’s geplaatst, bestemd voor de opslag van grove kalk en diverse mineralen en microcomponenten. De capaciteit van de stortputinname is 300 ton per uur. De dosering van de grote grondstoffen vindt plaats met behulp van vier doseerweegschalen. De chargegrootte is momenteel 6000 liter, echter de netto inhoud van de wegers maakt het mogelijk om in de toekomst ook charges van 10.000 liter af te wegen.
CCM-dosering is mogelijk. Zout- en krijtdosering vindt vanuit GFK silo’s op een separate weegschaal plaats. Silo’s voor premixen en coccidiostatica zijn boven unieke doseerinstallaties ondergebracht. Dit om de nauwkeurigheid te garanderen en te voorkomen dat onderlinge contaminatie en versleping met andere grondstoffen plaatsvindt.

Malen, mengen en persen
Momenteel kunnen de gedoseerde grondstoffen om de maallijnen worden geleid, door een verticale molen worden gemalen of door een dubbele walsenstoel worden gewalst. De hamermolen en de walsenstoel staan in separate lijnen, die in de toekomst kunnen worden verdubbeld.
Het maalproces is een combinatie van enkelvoudig en gemengd malen: goed voor de maalkwaliteit en flexibiliteit. Na de maalinstallaties wordt het systeem gesplitst naar de twee menglijnen. De beide enkelassige paddelmengers PM 6000 zijn door Ottevanger geproduceerd. Er wordt droog gemengd; de plantaardige olie en andere vloeistoffen worden in stappen op continu mengers toegevoegd.
Alle mengsels worden geperst. De twee perslijnen zijn elk uitgerust met het dubbel-perssysteem met kruimelaar, een systeem die in alle fabrieken van Rothkötter is toegepast. Onder de koelers is er – naast enzymentoevoeging – een tweede mogelijkheid om olie te doseren. Het afzeven vindt door Cryloc-zeven plaats.

Gereedproductverlading
Voor gereed product zijn dertig silo’s beschikbaar met een totale opslagcapaciteit van circa 2000 kubieke meter. Twee stationaire banden transporteren het product naar een verrijdbare beladingsband. Beladingsbalgen met afzuiging zorgen voor stofarme belading van open trucks of gesloten trucks met meerdere inlopen. De trucks staan bij het beladen op een weegbrug.

* Dit artikel is verschenen in De Molenaar

Rothkötter
Het Duitse Rothkötter Mischfutterwerk GmbH is onderdeel van de Rothkötter Unternehmensgruppe met 3000 werknemers.
De onderneming heeft drie mengvoederfabrieken, twee kippenslachterijen en een broederij. Het bedrijf werd in 1959 gesticht door Franz Rothkötter sr. In 1962 werd gestart met de productie van mengvoeders. Naast de nieuwe mengvoederfabriek in Boizenburg, zijn de twee andere mengvoederfabrieken gevestigd in het Emsland. Een fabriek staat in Meppen/Versen waarvan de eerste bouw dateert uit 1983 en waar hoofdzakelijk varkens- en biggenvoer alsmede legvoeders voor moederdieren worden geproduceerd. De ander staat aan de Eurohafen in Haren (nieuwbouw in 2009) waar vleeskuikenvoeder wordt geproduceerd.
De totale mengvoederproductie van de drie fabrieken ligt inmiddels boven de 1 miljoen ton per jaar.

De 52 meter hoge fabriek in Boizenburg is vanaf grote afstand te zien.

Leveranciers
In de fabriek staan machines van onder meer Brabender,
Bühler, Geelen, Hagelschür, Ottevanger en Salmatec. De besturingsinstallatie werd door Hansmeier geleverd en de elektrotechniek door Schulz. De onder de Triott groep behorende bedrijven TSC, Wynveen International en Ottevanger Milling Engineers als hoofdaannemer speelden een sleutelrol, omdat de engineering, de planning, de coördinatie, de levering van veel procesonderdelen en de silo- en staalbouw onder hun verantwoordelijkheid vielen.